Speerpunten voor de komende tijd

Tijdens de ALV van februari 2023 zijn een aantal besluiten genomen t.a.v. toekomstplannen voor de korte en middellange termijn.

  1. Het goedgekeurde duurzaamheidsplan wordt ingediend bij de Coƶperatie Energievoorziening Koudekerke, die het plan voor 50% zullen subsidieren. We schaffen zonnepanelen aan en de verlichting in het clubgebouw wordt geschikt gemaakt voor LED.
  2. Gezien het steeds toenemende ledenaantal, het grote aantal leden wat traint en/of competitie speelt, alsmede de door de leden zelf georganiseerde activiteiten, wordt de tijd dat er vrij gespeeld kan worden, steeds krapper. Om die reden kan er maximaal 60 minuten worden afgehangen. 
  3. We gaan de mogelijkheid om padelkooien en/of pickleball banen aan te leggen verder bestuderen, waarbij zowel de benodigde ruimte, de eventuele lawaaioverlast, de marketingperspectieven en de financiele kosten en potentiele opbrengsten zullen worden meegenomen.
  4. Laddercompetitie wordt mogelijk gemaakt.
  5. Verhuur van de banen wordt mogelijk gemaakt op stille tijden (m.n. in de middagen) middels Meet & Play van de KNLTB, zodra de nieuwe toegangscontrole met pincodes een feit is.
  6. In mei 2026 bestaat De Stoof 50 jaar. Dat gaan we vieren.