Speerpunten voor de komende tijd

Tijdens de ALV van februari 2024 is een aantal besluiten genomen t.a.v. toekomstplannen voor de korte en middellange termijn. Focus ligt dit jaar op het eventueel aanleggen van padelbanen.

In 2023 is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de aanleg van padel en/of pickleball banen. We werken de resultaten uit in een praktisch plan. Met een werkgroep gaan we aan de slag om te kijken wat de invloed is van padel op onze vereniging. Kunnen we zo bijvoorbeeld meer jongeren aantrekken?

Gerealiseerd in 2023:

  1. Het goedgekeurde duurzaamheidsplan wordt ingediend bij de Coƶperatie Energievoorziening Koudekerke, die het plan voor 50% zullen subsidieren. Inmiddels zijn zonnepanelen aangeschaft en is de verlichting in het clubgebouw vervangen door LED. 
  2. Gezien het steeds toenemende ledenaantal, het grote aantal leden wat traint en/of competitie speelt, alsmede de door de leden zelf georganiseerde activiteiten, wordt de tijd dat vrij gespeeld kan worden, steeds krapper. Om die reden kan maximaal 60 minuten worden afgehangen. Tijdens toss-activiteiten is altijd een baan beschikbaar voor vrij spelen.
  3. We gaan de mogelijkheid om padelkooien en/of pickleball banen aan te leggen verder bestuderen, waarbij zowel de benodigde ruimte, de eventuele lawaaioverlast, de marketingperspectieven en de financiele kosten en potentiele opbrengsten zullen worden meegenomen.
  4. Laddercompetitie is ingevoerd.
  5. Verhuur van de banen wordt mogelijk gemaakt op stille tijden (m.n. in de middagen) middels Meet & Play van de KNLTB, zodra de nieuwe toegangscontrole met pincodes een feit is. Inmiddels zijn zowel de toegang via een code via de clubapp als Meet & Play ingevoerd.
  6. In mei 2026 bestaat De Stoof 50 jaar. Dat gaan we vieren.