Werkwijze bij competitieteamsamenstelling

De verenigingscompetitieleider (VCL) is eindverantwoordelijk voor de samenstelling van de teams die officiƫle KNLTB competitie spelen. Daarbij houdt zij/hij zoveel mogelijk rekening met de volgende uitgangspunten:

1.       Van de leden wordt verwacht dat ze zelf het initiatief nemen om deel te nemen aan de competitie. Opgave per team heeft daarbij de voorkeur, maar leden kunnen zich ook individueel aanmelden.

2.       Van leden die zich individueel aanmelden mag worden verwacht dat zij zich inspannen om zich ofwel aan te sluiten bij een bestaand team of om zelf een team samen te stellen. Indien dit niet lukt zal de VCL zich inspannen om hem/haar aan een bestaand team toe te voegen. Bij toevoeging van een individueel aangemeld lid tot een team gelden de volgende regels:

a.       Er wordt gekeken naar de speelsterkte van het individueel aangemelde lid ten opzichte van de speelsterkte van het team

b.       Ook wordt gekeken naar de omvang van het team waaraan het individuele lid zou kunnen worden toegevoegd

c.       Daarnaast wordt er gekeken naar de speelsterkte van de spelers/het team t.o.v. de speelsterktes van andere teams (KNLTB reglement).

3.       Leden van LTC De Stoof hebben voorrang boven competitieleden bij teamsamenstelling.

4.       Door de VCL kan niet worden gegarandeerd dat een individueel lid aan een team kan worden toegevoegd. Van de VCL mag hierin wel een inspanningsverplichting worden verwacht. Van de reeds bestaande teams mag evenzo worden verwacht dat zij zich coƶperatief opstellen bij het opnemen van een nieuw lid in hun competitieteam. De VCL tracht zoveel mogelijk met alle wensen rekening te houden. Echter, uiteindelijk beslist de VCL over de samenstelling van de teams.

5.       Binnen LTC De Stoof staat bij deelname aan de competitie het recreatief karakter voorop. Prestatie blijft uiteraard belangrijk, maar zal niet van doorslaggevende rol zijn bij de teamsamenstelling. Dit geldt zowel voor teamaanmelding als individuele aanmelding.