Aanmeldingsprocedure competitie

  • De VCL zal de leden informeren zodra de inschrijving voor een officiële KNLTB competitie open is.
  • Leden en competitieleden kunnen zich uitsluitend aanmelden via het opgaveformulier of via e-mail bij de VCL ([email protected]).
  • Bij teamaanmelding moet één van de teamleden als captain (=contactpersoon) worden vermeld. Bij individuele aanmelding gelden de regels zoals boven beschreven.
  • De indeling van de teams wordt door de VCL teruggekoppeld naar de teamcaptains en individuele aanmelders.
  • Als een lid/team niet akkoord gaat met de door de VCL voorgestelde teamsamenstelling, kunnen zij zich nog terugtrekken. Dit dient schriftelijk te gebeuren binnen de daarvoor gestelde termijn.
  • Gaat men akkoord, dan kan een team/individuele speler zich niet meer terugtrekken uit de competitie. Gebeurt dit toch, dan zijn de (financiële) consequenties voor betrokkenen. Indien door de KNLTB boetes worden opgelegd voor terugtrekking van het team zullen de kosten door het team moeten worden betaald.