Bestuur en commissies

Het bestuur van De Stoof bestaat momenteel uit vijf personen. Deze worden door de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor twee jaar benoemd en zijn herkiesbaar. De ALV wordt één keer per jaar gehouden in het vroege voorjaar.

Elke vereniging kan alleen maar goed functioneren bij de gratie van vrijwilligers. Naast het bestuur heeft De Stoof een aantal commissies en functies, die het functioneren van de club mogelijk maken, b.v. de baancommissie en de kantinecommissie.

Als het op de kernactiviteit van de club aankomt, tennissen, is een belangrijke rol weggelegd voor de competitieleider (VCL). De VCL organiseert alle competitieteams en officiele KNLTB wedstrijden.Daarnaast zijn er een groot aantal leden die uiteenlopende toernooitjes, informele competities en andere evenementen organiseren. De belangrijkste daarvan is het jaarlijkse Stoofweitoernooi. En dan zijn er natuurlijk ook nog de tennislessen. Alle activiteiten op de baan worden gecoordineerd door de activiteitencoordinator.

We hebben een zeer actieve Jeugdcommissie, die naast training en competitie voor de junioren ook allerlei leuke evenementen organiseren.

Wie wat doet bij De Stoof kun je zien door het onderstaande document te openen.

210114_Samenstelling bestuur en commissies 2021.pdf