Bestuur en commissies

Het bestuur van De Stoof bestaat momenteel uit zeven personen. Deze worden door de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor twee jaar benoemd en zijn herkiesbaar. De ALV wordt één keer per jaar gehouden in het vroege voorjaar.

Elke vereniging kan alleen maar goed functioneren bij de gratie van vrijwilligers. Naast het bestuur heeft De Stoof een aantal commissies en functies, die het functioneren van de club mogelijk maken, bijvoorbeeld de baancommissie en kantinecommissie.

Als het op de kernactiviteit van de club aankomt, tennissen, is een belangrijke rol weggelegd voor de competitieleider (VCL). De VCL organiseert alle competitieteams en officiële KNLTB wedstrijden. Daarnaast organiseren diverse leden uiteenlopende toernooitjes, informele competities en andere evenementen. De belangrijkste daarvan is het jaarlijkse Stoofweitoernooi. En dan zijn er natuurlijk ook nog de tennislessen.

We hebben een actieve Jeugdcommissie, die naast training en competitie voor de junioren allerlei leuke evenementen organiseert.

Wie wat doet bij De Stoof kun je zien door het onderstaande document te openen.

240306_Wie doet wat bij De Stoof.pdf