Parkreglement

Er gelden een aantal regels bij De Stoof. Daarvoor is een Parkreglement opgesteld - zie PDF. Daarin staat o.a. hoe je een baan kunt reserveren, welke regels er gelden voor het spelen op onze tennis-rood banen en hoe het werkt om iemand te introduceren.

Roken is buiten toegestaan, maar het gehele park is rookvrij als er jeugdleden spelen.

Er staat geen gedragscode in het parkreglement. Op De Stoof gaan we er van uit dat iedereen zich fatsoenlijk gedraagt.

Er gelden speciale regels voor het spelen in de winter. Zie de PDF "Spelen op tennisrood banen in de winter".

190122_Spelen op tennisrood banen in de winter.pdf 190918_Parkreglement.pdf