Nieuwe voorzitter

10 maart 2024


Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 29 februari 2024 is Maria Paalman afgetreden. Ze is zes jaar lang voorzitter geweest van onze vereniging en heeft bergen werk verzet. We willen Maria via deze weg nog eens heel erg bedanken voor haar enthousiaste inzet!

Nieuwe hekken en lampen, zonnepanelen op het dak, een nieuw toegangssysteem, het doorvoeren van alle regels tijdens corona, een nieuwe website, een tevredenheidsonderzoek onder de leden, het invoeren van contactloos betalen en het opstarten van een haalbaarsonderzoek naar de aanleg van pickleball en/of padelbanen. Maria was er allemaal bij betrokken, heeft de acties in gang gezet of begeleid. Daarnaast heeft ze tal van overleggen gevoerd met de gemeente, andere tennisverenigingen en de KNLTB. En we zijn ongetwijfeld nog heel wat zaken vergeten te vermelden. Maria heeft goed gezorgd voor onze tennisvereniging en draagt nu het voorzitterschap over aan Dirk van der Bel. Welkom Dirk!

Dirk is na jaren lidmaatschap bij LTC DOS overgestapt naar de Stoof. Hij slaat graag een balletje en heeft hiervoor ook de tijd sinds hij met pensioen is. Dirk heeft zin om de club met net zoveel enthousiasme te leiden als Maria en het stokje van haar over te nemen. Veel succes.

Nieuwscategorieën