Zonnepanelen geplaatst

20 juli 2023


Op 27 juni 2023 zijn maar liefst 24 stuks zonnepanelen geplaatst op het dak van het clubhuis. Stap één van het plan om als vereniging bij te dragen aan de energietransitie. Het duurzaamheidsplan is tijdens de Algemene Ledenvergadering begin maart toegelicht en besproken. Naast het zelf duurzaam opwekken van energie, wil LTC De Stoof energie besparen. Dat gebeurt door de verlichtingsarmaturen in en om het clubhuis te vervangen door energiezuinige LED verlichting.  

Switch Electro uit Koudekerke heeft de panelen geleverd en geplaatst. De 24 panelen leveren een vermogen op van 9.720Wp per jaar. De verlichting in de kantine wordt vervangen zodra Switch alle onderdelen binnen heeft.  

50% subsidie
Coöperatie Energieneutraal Koudekerke-Dishoek vergoedt 50% van de investering, exclusief de BTW. De betekent een subsidiebedrag van 50% van € 11.300 dus maar liefst € 5.650. Ook van de  investering in de verlichting subsidieert de coöperatie 50%. De exacte investeringskosten hiervan zijn nog niet precies bekend, omdat een deel van de werkzaamheden hiervan in eigen beheer zal worden uitgevoerd. Coöperatie, heel erg bedankt! 

Nieuwscategorieën