Het heeft zijne majesteit behaagd....

27 april 2022


Op 26 april, zoals gebruikelijk één dag voor Koningsdag, kreeg Iet Moerbeek een koninklijke onderscheiding opgespeld door Rob van der Zwaag, burgemeester van Veere. Ze kreeg het lintje voor haar jarenlange inzet voor LTC De Stoof.

Iet was 25 jaar secretaris van het bestuur. Gezien haar gevorderde leeftijd is het opmerkelijk dat ze zich heel goed verhoudt tot de immer digitaler wordende administratieve omgeving. Ze voert met verve sinds enige jaren de ledenadministratie via het online beheerprogramma van de KNLTB. Ook beheert ze het digitale reserveringssysteem van de banen. Ze kent (bijna) alle leden.

Alsof het secretariaat nog niet genoeg is doet Iet altijd veel extra dingen. Ze houdt alles in de gaten wat er in het clubhuis en op het park gebeurt. Ze maakt afspraken. Ze ruimt het opberghok op. Ze draait kantinediensten bij toernooitjes, werd niet moe om de (steeds wisselende) coronamaatregelen op te hangen in het clubhuis en bovenal heeft ze zichzelf tig keer beschikbaar gesteld om het jaarlijkse grote Stoofweitoernooi mede te organiseren. Dit jaar stopt Iet als secretaris, maar ze zal nog aanblijven als algemeen bestuurslid, in welke functie ze de vereniging op vele manieren zal blijven ondersteunen. 

Tijdens de toss op Koningsdag kwam Iet langs met gebakjes - de aanwezige leden vormden spontaan een erehaag om haar te feliciteren. Het bestuur feliciteert Iet, namens alle leden, van harte met deze koninklijke onderscheiding. Heel erg verdiend.

Nieuwscategorieën