Maandagmiddag damescompetitie

Na de sluiting van de tennishal in Vlissingen hebben een aantal dames het initiatief genomen een maandagmiddag competitie in het leven te roepen op het tennispark van De Stoof. Van september to eind maart wordt er om de week getennist van 14.00-17.00 uur op twee banen. De dames die geen lid zijn van de De Stoof betalen €25 competitielidmaatschap.

Deze competitie wordt georganiseerd door Astrid Geelhoedt, Ans Franke en Addie Balthazar. Op dit moment zijn er voldoende deelnemers en kunnen er geen dames meer bij.