Kantinedienst en ander corvee

Ieder lid is verplicht 2 x per jaar kantinedienst of een corveedienst te doen, tenzij je bestuurslid, commissielid, of jeugdlid bent of een competitielidmaatschap hebt. Dan ben je vrijgesteld. Wel is het mogelijk je kantine/corveediensten af te kopen. Afkopen kost € 50,00 voor 2 diensten Dit dient voor aanvang van het seizoen te gebeuren.  

Ben je niet vrijgesteld van deze verplichting, dan word je elk jaar in februari/maart gevraagd een dienst in te plannen op de KNLTB clubapp. Indien je jezelf niet opgeeft voor een dienst binnen de aangegeven tijd of aangeeft te willen afkopen, word je door de kantinecommissie ingedeeld. Hierna moet je, indien je niet kunt, zelf je dienst ruilen en een ander betalen om je kantinedienst te doen.  

De volledige instructie kantinedienst en corvee vindt je in bijgaande PDF. Apart is een PDF bijgevoegd met een lijstje van leden die benaderd kunnen worden om betaald een kantinedienst over te nemen.

Voor vragen over de planning van de kantine-en corveediensten kun je terecht bij Marjan Meulmeester via e-mailadres [email protected]

190924_Vrijwilligers overname kantinedienst.pdf 190924_instructie kantine corvee dienst.pdf