Kantinedienst en ander corvee

Ieder lid is verplicht 2 x per jaar kantinedienst of een corveedienst te doen, tenzij je bestuurslid, commissielid, of jeugdlid bent of een competitielidmaatschap hebt. Dan ben je vrijgesteld.

Ben je niet vrijgesteld van deze verplichting dan wordt met ingang van 2022 op voorhand € 50 voor 2 diensten samen met de contributie in rekening gebracht. Je kunt aangeven of je die € 50 wilt terugverdienen door dienst te doen. In dat geval krijg je een mail van de dienstenplanner met het verzoek een dienst in te plannen op de KNLTB clubapp. Indien niet alle diensten zijn ingevuld kun je een “uitnodiging” krijgen wanneer je nog geen twee diensten hebt gedaan. Ook bestaat de mogelijkheid dat je door de planner ingedeeld wordt. Kun je dan niet dan moet je zelf je dienst ruilen. Als je onverwachts een ingeplande dienst niet aanwezig kunt zijn, moet je zelf je dienst ruilen of een ander betalen om je kantinedienst te doen. 

De volledige instructie kantinedienst en corvee vindt je in bijgaande PDF. Apart is een PDF bijgevoegd met een lijstje van leden die benaderd kunnen worden om betaald een kantinedienst over te nemen.

Voor vragen over de planning van de kantine-en corveediensten kun je terecht bij Marjan Meulmeester via e-mailadres [email protected].

200114_Vrijwilligers overname kantinedienst.pdf 220111_instructie kantine corvee dienst.pdf