Kantinedienst en parkonderhoud

Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij 2 x per jaar kantinedienst of parkonderhoud doet, tenzij je bestuurslid, commissielid, of jeugdlid bent of een competitielidmaatschap hebt. Dan ben je vrijgesteld.

Ben je niet vrijgesteld van deze verplichting dan wordt met ingang van 2022 op voorhand € 50 voor 2 diensten samen met de contributie in rekening gebracht.  Vervolgens krijg je een mail van de dienstenplanner met het verzoek een dienst in te plannen op de KNLTB clubapp. Indien niet alle diensten zijn ingevuld kun je een “uitnodiging” krijgen wanneer je nog geen twee diensten hebt gedaan. Als je onverwachts een ingeplande dienst niet aanwezig kunt zijn, moet je zelf je dienst ruilen of een ander betalen om je kantinedienst te doen. 

De volledige instructie over diensten vindt je in bijgaande PDF. Apart is een PDF bijgevoegd met een lijstje van leden die benaderd kunnen worden om betaald een kantinedienst over te nemen.

Ook het kassasysteem vergt wat ervaring. Daarom zijn bijgaand ook twee handleidingen opgenomen; een algemene handleiding over het kassasysteem en een uitgebreide handleiding over hoe je bonnen voor groepen aanmaakt en gebruikt.

Voor vragen over de planning van de kantine-en corveediensten kun je terecht bij Marjan Meulmeester via e-mailadres [email protected].

221021_Vrijwilligers overname kantinedienst.pdf Handleiding gebruik kassaterminal.pdf Handleiding Bonmodule kassaterminal.pdf 221213_instructie diensten.pdf