Beleidsplan 2015-2019

LTC De Stoof heeft een beleidsplan, begin 2015 goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering. Hierin worden de kernwaarden en doelstellingen van de vereniging beschreven. Op basis van een SWOT analyse worden speerpunten uitgezet voor een periode van 5 jaar. Per commissie worden deze uitgewerkt. Het plan beschrijft ook de taken van de diverse commissies, alsmede de taakomschrijving van de leden van het dagelijks bestuur en de voorzitters van de commissies.

In 2019 gaat het bestuur aan de slag met een beleidsplan voor 2020-2024.

BELEIDSPLAN 2015-19 def.pdf